Chemical composition of flesh and skin of Jonica and Szampion apple varieties produced in orchards in the province of Lublin
 
More details
Hide details
1
Institute of Animal Nutrition, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-934 Lublin
 
2
Department of Seed Science and Horticultural Nursery, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 375-383
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was carried out on fruits gathered in chosen orchards situated in towns of the province of Lublin: Łęczna, Wola Sernicka (areas up to 2 ha), Góry Markuszowskie, Stryjno (5-10 ha areas), Puławy and Lublin (areas more than 10 ha). The highest concentration of dry matter was determined in the flesh (15.50% d.m.) and the skin (23.77% d.m.) of Szampion apples from small orchards in Stryjno, while in the flesh and skin of Jonica apples about 20% lower content of dry matter was reported compared to the flesh and skin of Szampion apples. In both of the analysed varieties of apples a higher nutritional content was found in the skin than in the flesh. The highest differences where noted in the content of crude fibre. The skin of analysed apples had 3 to 4-times more nutritional contents than the flesh of apples. The highest nutrition for Jonica was found in the apples produced in the orchards in Puławy, Łęczna and Stryjno. However, among the Szampion apples the most valuable were the apples obtained from the orchards situated in Stryjno and Góry Markuszowskie.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skład chemiczny skórki i miąższu jabłek odmian Jonica i Szampion wyprodukowanych w sadach województwa lubelskiego
skład chemiczny, jabłka, miąższ, skórka, Jonica, Szampion
Badaniami objęto owoce zebrane w wybranych sadach położonych na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach: Łęczna, Wola Sernicka (do 2 ha powierzchni), Góry Markuszowskie, Stryjno (5-10ha powierzchni), Puławy i Lublin (powyżej 10ha powierzchni). Najwyższą koncentrację suchej masy oznaczono w miąższu (15,50% s.m.) i skórce (23,78% s.m.) jabłek odmiany Szampion wyprodukowanych w sadzie w Stryjnie. Natomiast w miąższu i skórce jabłek odmiany Jonica stwierdzono o około 20% niższą zawartość suchej masy w porównaniu do miąższu i skórki jabłek Szampion. W jabłkach obydwu badanych odmian obserwowano większą zawartość składników pokarmowych w skórce niż w miąższu. Największe różnice notowano w zawartości włókna pokarmowego. Skórka badanych jabłek zawierała 3-4. krotnie więcej tego składnika pokarmowego niż miąższ. Najwyższą wartością odżywczą spośród jabłek odmiany Jonica charakteryzowały się owoce wyprodukowane w sadach Puław, Łęcznej i Stryjna. Natomiast wśród jabłek odmiany Szampion najcenniejsze pod tym względem okazały się owoce pochodzące z sadów zlokalizowanych w Stryjnie i Górach Markuszowskich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top