Assessment of biometrical features (height of plants, lenght and number of leaves) and yielding of some dill species (Anethum graveolens L.) growing on the field and cultivated for bunches. Assessment of biometrical features
 
More details
Hide details
1
Department of Preservation and Cultivation Environment, Institute of Agricultural Subjects, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
2
Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-069, Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 367-373
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was made during the years 2001-2003 at the Experimental Station Lublin-Felin of the University of Agriculture, Lublin. The aim was to measure plants of six species of dill: ‘Amat’, ‘Ambrozja’, ‘Fantazos’, ‘Lukullus’, ‘Kronos’ and ‘Szmaragd’ growing on the field. The seeds were sown from April till August and the climate (temperature, rain) and fertilisation were very important in the experiment. The plants were cropped when the majority of them was 20 to 25cm high, and then estimations were made of their height, length of leaves, and number of leaves of each from 50 plants. The height of the plants, the length and the number of leaves depended on each species and the term of sowing when the temperature and the dampness of the soil changed. The best climate conditions for plants gathering were in July (from seeds sown in June), the worst were in September (seeds sown in August). The biggest plants were these ones from ‘Fantazos’ and ‘Szmaragd’ species, the longest leaves had the plants from ‘Fantazoss’ species, and the biggest number of leaves – those from ‘Lukullus’ and ‘Szmaragd’ species. There were, of course, differences between species each year, but the biggest plants with the biggest numbers of the longest leaves grew in the year 2003.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena cech biometrycznych i potencjału plonotwórczego roślin kilku odmian kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) w uprawie polowej na zbiór pęczkowy. Ocena cech biometrycznych
odmiany kopru, termin siewu, wysokość roślin, długość liści na roślinie, liczba liści na roślinie, warunki agrometeorologiczne
Badania prowadzono w Stacji Doświadczalnej Akademii Rolniczej Lublin-Felin w latach 2001-2003. Celem przeprowadzonych badań był pomiar wysokości, długości liści oraz liczby liści roślin sześciu odmian kopru ogrodowego: ‘Amat’, ‘Ambrozja’, ‘Fantazos’, ‘Lukullus’, ‘Kronos’, ‘Szmaragd’ rosnących w warunkach polowych, których nasiona wysiewano wprost do gruntu od kwietnia do sierpnia. Ponieważ rośliny rosły w warunkach polowych istotny wpływ na ich cechy biometryczne miał klimat. Rośliny zbierano kiedy większość z nich osiągnęła średnią wysokość 20-25cm. Pomiary biometryczne wykonywano dla 50 roślin każdej z odmian. Zarówno wysokość roślin, długość liści oraz liczba liści na roślinach zależały od odmiany i terminu siewu i różniły się istotnie w poszczególnych latach w zależności od temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych, które wpływały na wilgotność gleby. Najkorzystniejsze warunki dla uprawy kopru uzyskano z kwietniowego terminu siewu nasion, a najmniej korzystne z siewu w sierpniu. Największe rośliny wydały odmiany: ‘Fantazos’ i ‘Szmaragd’, najdłuższe liście miały rośliny odmiany ‘Fantazos’, natomiast największą liczbą liści na roślinach charakteryzowały się odmiany: ‘Lukullus’ i ‘Szmaragd’. Rośliny o największej liczbie najdłuższych liści stwierdzono w roku 2003.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top