RESEARCH PAPER
Copper and zinc concentration in soils and in dandelion plants (Taraxacum officinale L.)
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20·290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 159-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil samples from different ecosystems of Poland and plants of dandelion (Taraxacum officinale L) growing on these soils were investigated. Copper and Zinc concentrations were determined in the soils and particular parts of the plants. These concentrations were higher in upper parts of the plants than in the roots. No evidence of dependence of Cu and Zn in plants and in the soil was found. The soil pH(KCl) had no effect on the above elements, either.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość miedzi i cynku w glebach i roślinach Taraxacum officinale L.
pH, miedź, cynk, gleba, mniszek lekarski ( Taraxacum officinale L.)
W trzech województwach Lubelskim, Małopolskim i Podkarpackim pobrano gleby i rośliny mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale L.) w fazie kwitnienia. Określono odczyn tych gleb (w KCl) i całkowite stężenie miedzi i cynku w glebach oraz zawartość tych mikroelementów w korzeniach, liściach i kwiatach badanych roślin (metodą ASA). Stwierdzono, że części nadziemne zawierały większe stężenia badanych metali niż korzenie. Nie odnotowano wyraźnego wpływu zarówno odczynu jak i całkowitego stężenia miedzi i cynku w glebach na zawartość metali w badanych roślinach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top