RESEARCH PAPER
Effect of pH on Mn concentration in plants grown in natural environment and in solution cultures
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 139-146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Five soil samples and whole plants of dandelion Taraxacum officinale growing on these soils were taken from live different ecosystems of Poland. In the soils and particular parts of the plants (roots, leaves and flowers) the Mn concentrations were determined. The Mn concentration s in roots and upper parts of the plants were determined also for wheat, barley and rye grown in solution cultures at pH 7 and 4.5 with Mn level of 0.34 mg kg–1. The Mn concentration in the plants was dependent on the pH or tl1e growing medium, which was particularly pronounced in leaves of plants grown in natural conditions and upper parts of plants grown in the solution-cultures.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pH na za wartość manganu w roślinach pochodzących z siedlisk naturalnych i uprawianych w kulturach wodnych
mniszek lekarski, mangan, pH, rośliny zbożowe
Z siedmiu różnych siedlisk Polski pobrano próbki glebowe oraz rośliny mniszka lekarskiego Taraxacum officinale. Rośliny rozdzielono na korzenie, liście i kwiatostany. W glebie oraz w poszczególnych częściach roślin oznaczono metodą ASA całkowitą zawartość manganu. Określono również stężenie manganu w korzeniach i częściach nadziemnych pszenicy, pszenżyta i żyta, uprawianych w kulturach wodnych, przy pH = 7 i pH = 4,5 i stężeniu Mn w pożywce 0,34 mg/dm3 Całkowita zawartość manganu w glebie nie wpływała istotnie na zawartość Mn w roślinach. Stwierdzono istotny wpływ pH na stężenie manganu w liściach roślin pochodzących ze środowiska naturalnego oraz częściach nadziemnych zbóż uprawianych w kulturach wodnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top