RESEARCH PAPER
Problem of critical water content in measurement of oxygen flux density in soil
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-02
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 37-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The estimation of critical water content when water film at the electrode surface becomes discontinuous is discussed in the paper. Below this critical water content neither amperometric nor voltammetric methods for oxygen flux density measurements in the soils can not be used. The clay and silty soils ware investigated. The critical water content was 0.160 g g–1 for silty soil and 0.208 g g–1 for clay soil respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zagadnienie wilgotności krytycznej w pomiarach potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie
ODR, OFD, wilgotność krytyczna
W pracy określono wartości wilgotności krytycznej, przy której następuje zerwanie się filmu wodnego na powierzchni elektrody platynowej w elektrochemicznych pomiarach potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Poniżej tej wilgotności wyniki uzyskane zarówno metodą amperametryczną jak i woltamperametryczną nie mogą być interpretowane ponieważ nieokreślona jest powierzchnia czynna elektrody. Wartości wilgotności krytycznej wynosiły odpowiednio ok. 0,160 g g–1 dla materiału glebowego uzyskanego z gleby pyłowej i 0,208 g g–1 dla materiału glebowego uzyskanego z gleby ilastej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top