RESEARCH PAPER
The possibility of the use of straw and mellasse wort for the fertilization of light soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Institute of Engineering and Environment Protection, Technical University of Białystok, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 297-303
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of the straw and melasse wort application on pH, the content of organic carbon and available forms of phosphorus, potassium, magnesium and K:Mg ratio was investigated in the field experiments. The soil samples were collected after plant harvesting in 2000 and 2001. It was found that effects of melasse wort and straw + melasse wolt or straw + N on the analyzed properties of the light soil were the same and sometimes even better, in the comparison with the mineral fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość wykorzystania słomy i wywaru gorzelnianego do na wożenia gleby lekkiej
słoma, wywar, gleba, odczyn, zasobność
W ścisłych doświadczeniach polowych na tle nawożenia mineralnego NPK badano wpływ słomy azotem oraz z wywarem gorzelnianym i samego wywaru na pH gleby, zawartość w niej węgla organicznego, dostępnych dla roślin form fosforu, potasu i magnezu oraz na stosunek K:Mg. Próbki glebowe do badań pobierano po zbiorach roślin (jesienią) w latach 2000 i 200l. Stwierdzono, ze żaden z odpadów organicznych nie oddziaływał gorzej na pH i zawartość węgla organicznego w glebie niż nawożenia mineralne NPK. Przy tym słoma z dodatkami oraz wywar gorzelniany melasowy, w porównaniu z nawozami mineralnymi oddziaływały jednakowo na zawartość dostępnego dla roślin fosforu, nieco zwiększająco na zawartość potasu i węgla organicznego oraz obniżająco na zasobność w magnez. Ustalono, że wywar gorzelniany oraz słoma z dodatkami oddziaływały korzystniej lub równorzędnie z nawozami mineralnymi na badane właściwości gleby lekkiej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top