RESEARCH PAPER
The possibility of the use of straw and mellasse wort for the fertilization of light soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Institute of Engineering and Environment Protection, Technical University of Białystok, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 297–303
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of the straw and melasse wort application on pH, the content of organic carbon and available forms of phosphorus, potassium, magnesium and K:Mg ratio was investigated in the field experiments. The soil samples were collected after plant harvesting in 2000 and 2001. It was found that effects of melasse wort and straw + melasse wolt or straw + N on the analyzed properties of the light soil were the same and sometimes even better, in the comparison with the mineral fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość wykorzystania słomy i wywaru gorzelnianego do na wożenia gleby lekkiej
słoma, wywar, gleba, odczyn, zasobność
W ścisłych doświadczeniach polowych na tle nawożenia mineralnego NPK badano wpływ słomy azotem oraz z wywarem gorzelnianym i samego wywaru na pH gleby, zawartość w niej węgla organicznego, dostępnych dla roślin form fosforu, potasu i magnezu oraz na stosunek K:Mg. Próbki glebowe do badań pobierano po zbiorach roślin (jesienią) w latach 2000 i 200l. Stwierdzono, ze żaden z odpadów organicznych nie oddziaływał gorzej na pH i zawartość węgla organicznego w glebie niż nawożenia mineralne NPK. Przy tym słoma z dodatkami oraz wywar gorzelniany melasowy, w porównaniu z nawozami mineralnymi oddziaływały jednakowo na zawartość dostępnego dla roślin fosforu, nieco zwiększająco na zawartość potasu i węgla organicznego oraz obniżająco na zasobność w magnez. Ustalono, że wywar gorzelniany oraz słoma z dodatkami oddziaływały korzystniej lub równorzędnie z nawozami mineralnymi na badane właściwości gleby lekkiej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125