RESEARCH PAPER
Content of nitrogen forms and pH in precipitations
 
More details
Hide details
1
Institute of' Agrophysics PAS. ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Catholic University of Lublin, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 127-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Acid precipitations are a common phenomenon, paricullary in highly industrialised regions. The forms of nitrogen in polluted air and dissolved in precipitations are partly responsible for their fom1ation. Acidification of soil environment is a direct consequence of acid precipitations and has a negative ini1uence on soil organisms and causes degradation of soil. The aim of this paper was to measure pH and concentration of nitrogen forms (NO3, NO2, NH4+) in the precipitation during one year, in the vicinity of a street in the city of Lublin leading towards Kraków and characterised by a high traffic intensity. It was found, that in the tested place pH was in the range 5.57 (during winter time) to 7.01 (in summer time) and in total about 13.7 kg N ha–1 yr–1 is getting to the soil during a year.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość form azotu i pH w opadach atmosferycznych
opady, pH, NO 3 –, NO 2 –, NH 4 +
Kwaśne opady są obecnie powszechnym zjawiskiem, zwłaszcza w regionach silnie uprzemysłowionych. Odpowiedzialne za ich powstanie, uważa się między innymi, formy azotu zanieczyszczające powietrze atmosferyczne i rozpuszczające się w opadach. Zakwaszenie środowiska glebowego, będące bezpośrednim skutkiem tych opadów, ma negatywny wpływ między innymi na organizmy zasiedlające to środowisko i powoduje jego degradację. Celem pracy było określenie odczynu i zawartości form azotu (NO3, NO2, NH4+) w opadach atmosferycznych w cyklu rocznym, w pobliżu jezdni o dużym natężeniu ruchu, będącej drogą wyjazdową z Lublina w kierunku Krakowa. Wykazano, że w badanym rejonie odczyn wód opadowych układa się w przedziale 5,57 (w okresie zimowym) do 7,01 (w okresie letnim) i wraz z wodami opadowymi do gleby dociera ok. 13,7 kg N ha–1 rocznie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top