Yielding, oil, fatty acids and protein content in the seeds of polish soybean cultivars under drought conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 459-471
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the experiment carried out during the years 2001-2003 in the greenhouse and in the field was to determine the influence of drought on some components of yielding structure, seed yield, oil content, fatty acid content and protein content in Polish soybean cultivars. The results indicate that the largest number of pods was received, irrespective of the conditions of growth, from Nawiko and Mazowia cultivars, and the lowest from Aldana and Jutro. The drought conditions applied significantly reduced the production of pods and had no effect on the number of seeds in pods. In the pot experiment a significant influence of drought on the weight of 1000 seeds was also observed. The highest weight of seeds, in both experiments, was received from Polan, Nawiko and Mazowia cvs. Periodical drought reduced the seed yield by 49.1% in the pot experiment and by 19.8% in the field, however the drop of the seed weight of Polan, Progres, Mazowia, Gaj and Nawiko was lesser than that of Aldana and Jutro. The highest content of oil, irrespective of the level of soil moisture, was recorded for the seeds of Aldana and Jutro, in the pot experiment on average at 17.7% and in the field experiment at 14.9%. The periodic water deficiency caused a decrease of oil content in soybean seeds of all tested cultivars, in the pot experiment by 2.3% and in the field by 0.7%, in the highest degree in seeds of Nawiko, Progres and Polan. The conditions of drought increased the saturated fatty acid content and decreased unsaturated fatty acid content, by 3.5% and 13.6% respectively. The decrease of unsaturated fatty acid content related to the greatest degree to the seeds of Mazowia (by 28.2%) and Gaj (by 22.6%). The highest protein content was observed in the seeds of Gaj cv. (mean 41.4%) and Polan cv. (mean 40.8%), while the lowest was found in Mazowia cv. (mean 37.9%) and Jutro cv. (mean 38.5%). Periodical drought increased the protein content in soybean seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie oraz zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych i białka w nasionach krajowych odmian soi w warunkach suszy
susza, soja, MTN, liczba strąków, Plon, białko, tłuszcz, kwasy tłuszczowe
W latach 2002 - 2003 przeprowadzono doświadczenia w hali wegetacyjnej i na polu, których celem było określenie wpływu okresowej suszy na niektóre komponenty struktury plonu, masę uzyskanych nasion, zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych oraz białka w krajowych odmianach soi. Uzyskane wyniki wskazują, że najwięcej strąków z rośliny uzyskano niezależnie od warunków wzrostu roślin, z odmian Nawiko i Mazowia, najmniej z odmian Aldana i Jutro, zastosowana susza wyraźnie ograniczyła wytwarzanie strąków, natomiast nie wpłynęła istotnie na liczbę nasion w strąku, w doświadczeniu wazonowych stwierdzono także istotny wpływ suszy na spadek MTN. Największą masę nasion w obu doświadczeniach, wydały odmiany Polan, Nawiko i Mazowia. Okresowa susza zredukowała plon w doświadczeniu wazonowym o 49,1%, a polowym o 19,8%, jednakże spadek masy nasion u odmian Polan, Progres, Mazowia, Gaj i Nawiko był mniejszy niż u odmian Aldana i Jutro. Najwięcej tłuszczu, niezależnie od poziomu wilgotności podłoża, zawierały nasiona odmiany Aldana i Jutro, w doświadczeniu wazonowym średnio 17,7%, a polowym 14,9%. Okresowy niedobór wody wpłynął na obniżenie zawartości procentowej tłuszczu w nasionach wszystkich badanych odmian soi, w doświadczeniu wazonowym średnio o 2,3%, a polowym o 0,7%, w największym stopniu u odmian Nawiko, Progres i Polan. Warunki suszy wpłynęły na wzrost zawartości nasyconych, a spadek zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych w nasionach, odpowiednio o 3,5% i 13,6%. Spadek zawartości kwasów tłuszczowych nienasyconych w największym stopniu dotyczył odmiany Mazowia (o 28,2%) i Gaj (o 22,6%). Najwyższą zawartość białka niezależnie od warunków wzrostu w obu doświadczeniach, zawierały nasiona odmian Gaj (śr. 41,4%) i Polan (śr. 40,8%), a najniższą Mazowia (śr. 37,9%) i Jutro (śr. 38,5%). Okresowa susza wpłynęła na zwiększenie zawartości procentowej białka w nasionach soi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top