RESEARCH PAPER
Determination of yielding parameters of food granular materials
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 29-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper an attempt of determination of the yield locus for easy compact able food powders was undertaken. Experiments were performed in the Jenike shear cell. The procedure of multiplex shearing allowed to perform from 4 to 7 shearings of the same sample with decreasing normal load in each next pull. This method allows to reduce labour consumption as compared to standard Jenike's method. In this paper the influence of the normal loading on the yield locus, the effective angle of internal friction and the now function was determined for wheat flour, semolina and sugar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie parametrów plastycznego płynięcia sypkich surowców spożywczych
roślinne materiały sypkie, warunek plastyczności, kąt tarcia wewnętrznego
W pracy podjęto próbę wyznaczania parametrów plastycznego płynięcia wybranych sypkich surowców spożywczych charakteryzujących się dużym stopniem rozdrobnienia i dużą podatnością na zagęszczanie. Pomiary przeprowadzono w aparacie bezpośredniego ścinania Jenike'go. Zastosowana procedura wielokrotnego ścinania umożliwiała wykonanie od 4 do 7 ścięć tej samej próbki przy coraz mniejszych wartościach naprężenia normalnego. Dzięki temu zmniejsza się znacznie pracochłonność testu w porównaniu do klasycznej procedury Jenike'go. W pracy określono zależność warunku plastyczności, efektywnego kąta tarcia i funkcji płynięcia od naprężenia normalnego dla mąki pszennej, kaszy manny i cukru pudru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top