RESEARCH PAPER
Improving of the procedure of determination of the angle of internal friction of cereal grain in triaxial compression test
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Science s, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 63-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The possibility of improving the procedure of determination of the angle of internal friction of cereal grain in the triaxial compression test by considering the change of sample cross-section during deformation was analysed. The triaxial compression tests were performed for samples of wheat grain of 0.15 m in diameter and 0.3 m high for six levels of the moisture content in the range from 10 to 22%. Application of the corrected value of the major principal stress increased significantly accuracy of determination of the angle of internal friction. Obtained results can be useful for proper selection of parameters of the triaxial compression sample for the determination of the angle of internal friction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania
materiał sypki, test trójosiowego ściskania, kąt tarcia wewnętrznego
W pracy wykazano, że uwzględnienie zmiany pola powierzchni przekroju poprzecznego próbki ziarna zbóż w trakcie testu trójosiowego ściskania zwiększa dokładność wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego. Testy przeprowadzono dla próbek ziarna pszenicy o średnicy 0,15 m i wysokości 0,30 m dla sześciu poziomów wilgotności ziarna, w przedziale od 10 do 22%. Stwierdzono, że zastosowanie do obliczeń kąta tarcia wewnętrznego skorygowanej wartości większego naprężenia głównego w znaczący sposób zwiększyło dokładność pomiarów. Wyniki badań mogą stanowić podstawę właściwego doboru parametrów próbki materiału sypkiego podczas wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top