RESEARCH PAPER
Effect of moisture content on the angle of internal friction of cereal grain
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 105-113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of moisture content of wheat, barley, oat and corn grain on the angle of internal friction was investigated. Measurements were performed with the method of the direct shear test in Jenike shear cell of diameter 210 mm and height of grain layer of 80 mm. Comparison of the angle of internal friction obtained with the direct shear test according to the Eurocode I procedure with the values obtained with the triaxial compression test for vibratory compacted samples indicated good agreement of results for the moisture content up to 20%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż
ziarna zbóż, kąt tarcia wewnętrznego, test bezpośredniego ścinania, gęstość krytyczna
W pracy omówiono wyniki badań wpływu wilgotności ziarna pszenicy, jęczmienia, owsa i kukurydzy na kąt tarcia wewnętrznego. Pomiary przeprowadzono metodą bezpośredniego ścinania w aparacie Jenikego o średnicy komory pomiarowej 210 mm i wysokości złoża 80 mm. Wartości kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy, tej samej odmiany, porównano z wynikami uzyskanymi metodą trójosiowego ściskania. Stwierdzono, że przy wilgotności ziarna do 20% kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany w teście bezpośredniego ścinania przy zastosowaniu zalecanej przez normę Eurocode I procedury przygotowania próbki pokrywa się ściśle z wartością wyznaczoną metodą trójosiowego ściskania w przypadku próbek zagęszczanych wibracyjnie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top