RESEARCH PAPER
Determination of the angle of internal friction of wheat grain in the triaxial compression test
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 39-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of the moisture content and the bulk density of wheat grain on the accuracy of measurement of the angle of internal friction were investigated. Triaxial compression tests of 15 cm in diameter and 30 cm high of wheat grain samples of six levels of moisture content and different bulk densities were performed. Samples were compacted by vibration. Applied method allows of measurement of the angle of internal friction is possible for the moisture content not higher than 20%. Accuracy of measurements can be increased by compaction of the sample. Obtained results can be helpful in selection of material parameters for measurement of the angle of internal friction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pomiar kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy metodą trójosiowego ściskania
test trójosiowego ściskania, gęstość krytyczna, materiał sypki, zagęszczanie wibracyjne
W pracy badano wpływ wilgotności i gęstości upakowania ziarna pszenicy na dokładność pomiaru kąta tarcia wewnętrznego. Testy trójosiowego ściskania przeprowadzono dla próbek o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm dla sześciu różnych wilgotności ziarna w przedziale od 10,0% do 22,3%. oraz różnych gęstości. Materiał próbki zagęszczano wibracyjnie. Stwierdzono, że pomiar kąta tarcia wewnętrznego jest możliwy do wilgotności nic większej niż 20%. Zagęszczanie próbek w znaczący sposób zwiększało dokładność pomiarów. Wyniki badań mogą stanowić podstawę właściwego doboru parametrów materiału podczas wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top