RESEARCH PAPER
Consideration of fertilization value of organic wastes
T. Mazur 1,2
 
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury, Plac Łódzki 4, l0-718 Olsztyn, Poland
 
2
Masurian Academy, Plac Zamkowy, 19-400 Olecko, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 257-263
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper role of composts made of solid organic waste sand sewage sludge in plant nutrition is discussed. Rate of t·ha-1 of dry matter applied potatoes and other arable plants in crop rotation. For crop rotations which decreased soil organic matter rates of organic amendments were given in order to maintain of the organic matter balance. Some rates of liquid organic amendments suited to recommendations given in Act of fertilizer and fertilization passed by the Polish Parliament.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozważania o wartości nawozowej odpadów organicznych
komposty, osady ściekowe, substancja organiczna
W pracy omówiono znaczenie kompostów otrzymanych ze stałych odpadów organicznych i osadów ścieków komunalnych w zaopatrzeniu roślin w składniki pokarmowe. Odniesiono to do dawki 10 t·ha-1 suchej masy stosowanej pod ziemniak i rośliny uprawiane w zmianowaniu. Dla zmianowań zubażających glebę w substancję organiczną podano dawki nawozów organicznych zapewniających utrzymanie zrównoważonego bilansu próchnicy. Podano również wielkość dawek płynnych nawozów organicznych dostosowanych do ustawy o nawozach i nawożeniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top