RESEARCH PAPER
Selected properties of sewage sludge from sewage treatment plants in Wielkopolska.
Part. II. Content of carbon and nitrogen in fractions of humic compounds
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, Agricultural University ul. Wojska Polskiego 71 F, 60-625 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 83-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The examined sewage sludge was characterised by a considerable quantitative variability of soluble organic compounds which underwent a relatively low sequence extraction in mixture: 0.1 mol·dm-3 Na4P2O7 + 0.1 mol·dm-3 NaOH (Fr. I), solution 0.5 mol·dm-3 H2SO4 (Fr. Ia) and 0.1 mol·dm-3 NaOH (Fr. II). An average of 21.8% of organic C underwent extraction, which was dominated by low-molecular organic compounds characterised by fulvic acid properties. They were found dominant especially in the fraction of labile bonds in which averaged CKH :CKF 0.36, while the value of E4:E6 coefficient was above 7. It was found, that nitrogen compounds underwent bigger solubility (31,0% Nog). Moreover their share in labile fraction of soluble nitrogen sum was predominant (82.3% ).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski.
Cz. II. Zawartość węgla i azotu we frakcjach związków próchnicznych
osady ściekowe, związki próchniczne, azot
Badane osady ściekowe charakteryzowały się dużą zmiennością ilościową rozpuszczalnych substancji organicznych, które podlegały w stosunkowo małym stopniu ekstrakcji sekwencyjnej w: mieszaninie pirofosofranu sodowego i wodorotlenku sodowego (Fr. I), kwasu siarkowego (Fr. Ia) oraz wodorotlenku sodowego (Fr. II). W sumie ekstrakcji podlegało średnio 21,8% węgla organicznego. W wyekstrahowanych frakcjach materii organicznej przeważały związki organiczne niskocząsteczkowe o właściwościach kwasów fulwowych. Dominowały one przede wszystkim we frakcji połączeń labilnych (Fr. I), w której CKH:CKF wynosił średnio 0,36, a wartości współczynnika E4:E6 były powyżej 7,0. Stwierdzono, że większej rozpuszczalności ulegały związki azotu (31,0% Nog.), których przeważający udział był we frakcji labilnej (82,3%) sumy N rozpuszczalnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top