RESEARCH PAPER
Effect of foliar nutrition with nitrogen and a multiple fertilizer on maize by diseases, pests and lodging
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant and Soil Cultivation, University of Agriculture 45/46 Mazowiecka str, 60-623 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-05-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 77-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the present studies was to determinate the effect of foliar nutrition of maize with nitrogen and a multiple fertilizer (Basfoliar 6-12-6) on plant infestation by diseases, pests and lodging. A significantly higher percentage of plants infested by frit fly was found after an application of 180 kg N ha–1 than the lowest dose 45 kg N ha–1. The highest number of plants damaged by frit fly was found in the case of foliar nutrient application of nutrients in the phase of 6-7 leaves. A delay of foliar nutrition with urea from the 4-5 leaves phase to the 9-10 leaves phase decreased the number of plants infested by fusarium. Foliar application of urea increased a number of lodging plants in comparison to the foliar use of a multiple fertilizer or to the use urea and Basfoliar together.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dolistnego dokarmiania kukurydzy azotem i nawozem wieloskładnikowym na porażenie roślin przez choroby i szkodniki oraz wylęganie
kukurydza, dokarmianie dolistne, choroby, szkodniki
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu dolistnego dokar¬miania kukurydzy azotem i nawozem wieloskładnikowym (Basfoliar 6-12-6), na porażenie roślin przez choroby, szkodniki i wylęganie. Istotnie większy % roślin porażonych tym szkodnikiem stwierdzono po zastosowaniu 180 kg N•ha–1, niż przy nawożeniu najniższą dawką 45 kg N•ha–1 . Najwięcej roślin uszkodzonych przez ploniarkę stwierdzono przy dolistnej aplikacji nawozów w fazie 6-7 liści kukurydzy. Opóźnianie terminu dolistnego dokarmiania roślin mocznikiem, od fazy 4-5 liści do fazy 9-10 liści, zmniejszało liczbę roślin porażonych fuzariozą. Zastosowanie dolistne mocznika, zwiększało liczbę roślin wyległych, w porównaniu do dolistnej aplikacji nawozu wieloskładnikowego względnie łącznego stosowania mocznika i Basfoliaru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top