RESEARCH PAPER
Influence of moisture content of maize, oats and wheat on the extrusion parameters
 
More details
Hide details
1
Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 107-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents results of the influence of moisture of ground maize, oats and wheat grains on extrusion parameters, agglomeration ability and agglomerates quality. An decrease of density of maize, oats and wheat in the die and density of agglomerate and decrease of pressure and work of individual extrusion phases for higher values of moisture were observed. Higher level of grain moisture has positive effect on agglomeration ability and contrary negative one on strength and agglomerate quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności kukurydzy, owsa i pszenicy na parametry wytłaczania
parametry wytłaczania, wilgotność, kukurydza, owies, pszenica
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności rozdrobnionych ziarn kukurydzy, owsa i pszenicy na parametry wytłaczania, podatność materiału do aglomerowania oraz na jakość uzyskanych aglomeratów. Stwierdzono, że ze zwiększeniem wilgotności maleje gęstość kukurydzy, owsa i pszenicy w komorze matrycy i gęstość aglomeratu oraz zmniejszają się naciski i prace poszczególnych faz wytłaczania. Wzrost wilgotności polepsza podatność surowców do aglomerowania oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top