RESEARCH PAPER
Effect of microwave drying on changes of wheat grain structure. Part II – technological hardness
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 177-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this work the estimation of changes in the technological hardens index was carried out for samples of three varieties of wheat grain: Kamila, Kobra and Roma. The samples were dried in a dryer using hot air and optionally microwave radiation. The hardness index monotonically decreased in proportion to the time of drying for both, the hot air and the microwave drying methods. In addition, the microwave drying caused a significant reduction in the hardness index in the whole range of the pre-set drying limes. The changes in hardness were closely associated with the amount of internal damage in single grains, originated during the drying process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część II – twardość technologiczna
ziarno pszenicy, suszenie mikrofalowe, twardość technologiczna
W pracy dokonano oceny zmian indeksu twardości technologicznej próbek ziarna trzech odmian pszenicy ozimej (Kamila, Kobra, Roma). Próbki te były suszone w suszarce z nawiewem ciepłego powietrza z udziałem i bez udziału mikrofal. W miarę wydłużania czasu suszenia indeks twardości monotonicznie malał. Dotyczyło to obu sposobów suszenia, jednak suszenie mikrofalowe w całym zakresie zadanych czasów suszenia powodowało istotne obniżenie indeksu twardości ziarna. Zmiany twardości miały ścisły związek z wielkością uszkodzeń wewnętrznych ziarna, które powstały podczas suszenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top