RESEARCH PAPER
Pressure transducers for stress state investigations in granular materials
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 187-191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the present work, two different types of pressure transducers have been presented. These are: a) strain gage type pressure sensors; six of them arc built in a spherical body of a three-axis measuring head (SST – stress state transducer); b) hydraulic pressure sensor with a rubber deformable diaphragm. The over mentioned devices are expected to measure stress state in granular materials.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przetworniki ciśnienia w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
naprężenia w ośrodku sypkim, czujniki do pomiaru naprężeń
W pracy przedstawiono zasadę działania, konstrukcję i technologię dwóch rozwiązań przetworników do badań rozkładu naporu w materiałach ziarnistych. Pierwszy z nich, przetwornik stanu naprężenia, pozwala na wyznaczenie składowych tensora naprężenia w ośrodku. Drugi przetwornik, wykorzystujący pomiar ciśnienia za pośrednictwem cieczy hydraulicznej służy do wyznaczania naporu normalnego w ośrodku rozdrobnionym. Przetworniki zostały zaprojektowane do współpracy ze stanowiskiem badawczym-zbiornikiem cylindrycznym na materiały ziarniste.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top