RESEARCH PAPER
Effect of moisture treatment of wheat grains on technological hardness
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 227-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Estimation of changes in the technological hardens index was carried out for samples of five varieties of spring wheat grain (Broma, Jsmena, Jasna, Kontesa, Torka) wetted in water and dried in room temperature to initial moisture content, about 12% w.b. Hardness of grains was estimated with the instrument for Hardness Classification SKCS type 4100. Significant differentiation of hardness among varieties was found. An increase of time of wetting resulted in a decrease of grains hardness.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na twardość technologiczną
ziarno pszenicy, nawilżanie, suszenie, aparat SKCS, twardość technologiczna
W pracy dokonano oceny zmian indeksu twardości technologicznej ziarna pięciu odmian pszenicy jarej (Broma, Ismena, Jasna, Kontesa i Torka), nawilżanego w wodzie w różnym czasie i wysuszonego w temperaturze pokojowej do wilgotności początkowej tj. około 12%. Twardość ziarna określono aparatem SKCS typ 4100. Stwierdzono istotne zróżnicowanie międzyodmianowe, a wydłużenie czasu spowodowało spadek twardości ziarna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top