RESEARCH PAPER
Influence of applicated disintegrators on the physical properties of products
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 211-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presented effect of different kinds disintegrators on the physical, properties product. The study was made on the two apparatus: finger disintegrator and crusher mill. It was studied two different gaps at crusher mill 0.5 and 1 mm and three sizes of sieves (3.5 and 8 mm) at finger disintegrator. It was acquired higher degree of fineness at the finger disintegrator for all materials. It was ascertained that growth mean of particle size grain is cause of its density increase.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zastosowanych urządzeń rozdrabniających na właściwości fizyczne otrzymanych produktów
pszenica, kukurydza, łubin, zgniatanie, rozdrabnianie
W pracy przedstawiono wpływ różnych urządzeń rozdrabniających na właściwości fizyczne otrzymanego produktu. Badania przeprowadzono na dwu urządzeniach rozdrabniających: gniotowniku i rozdrabniaczu palcowym. W gniotowniku zastosowano dwie szczeliny robocze – 0,5 i 1,0 mm, natomiast w rozdrabniaczu palcowym sita o otworach ø 3, 5 i 8 mm. Dla każdego z rozdrabnianych surowców większy stopień rozdrobnienia uzyskano przy zastosowaniu rozdrabniacza palcowego. Wraz ze wzrostem średniej wielkości geometrycznej cząstek rozdrobnionego surowca wzrastała jego gęstość.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top