RESEARCH PAPER
Determination of basic mechanical properties of wheat grain
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-08-31
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 135-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a review of methods used for determination the modulus of elasticity of wheat grain. The method of investigation of strength, strain, modulus of elasticity and specific work during uniaxial compression of barrel-shaped core samples was presented. It was found that proposed procedure used for determination of basic mechanical properties of the grain is proper and corresponds to others authors results.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy
wytrzymałość, moduł sprężystości, odkształcenie, praca właściwa, ziarno pszenicy
W pracy zaprezentowano przegląd metod stosowanych cło wyznaczania modułu sprężystości ziarna zbóż. Przedstawiono metodykę badań wytrzymałości ziarna pszenicy, modułu sprężystości, odkształcenia i pracy właściwej podczas jednoosiowego ściskania próbek rdzeniowych. Stwierdzono, że zaproponowany sposób wyznaczania podstawowych parametrów mechanicznych ziarna jest poprawny i daje wyniki zbliżone do wyników uzyskanych przez innych autorów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top