RESEARCH PAPER
Application of uniaxial compression for evaluation of basic mechanical properties of wheat grain
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4 , 20-236 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-08-31
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 145-155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of investigations of the compressive strength, the strain, the modulus of elasticity and the specific work during uniaxial compression of core specimens between parallel flat plates. Mechanical properties were determined for grains wetted for different time, and dried in room conditions, as well as for grains dried in a microwave oven. Wetting caused inner damage of grain and decrease of the strength, the specific work and the modulus of elasticity by about 50%. Vitreous kernels were characterised by higher values of mechanical properties than mealy one. Microwave drying also ca used inner damage of grain and resulted in the decrease of all mechanical properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody jednoosiowego ściskania do wyznaczania podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy
wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości, odkształcenie, praca właściwa, ziarno pszenicy
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości, pracy właściwej, modułu sprężystości i odkształcenia wycinków ziarna pszenicy, wyznaczonych w teście jednoosiowego ściskania. Zaprezentowano zmiany właściwości mechanicznych ziarna nawilżanego w różnym czasie i suszonego w warunkach pokojowych oraz ziarna suszonego mikrofalowo. Nawilżanie ziarna spowodowało uszkodzenia wewnętrzne ziarna oraz spadek jego wytrzymałości, pracy właściwej oraz modułu sprężystości o około 50%. Ziarniaki o szklistym typie bielma charakteryzowały się zdecydowanie wyższymi wartościami parametrów mechanicznych niż ziarniaki mączyste. Zastosowane suszenie mikrofalowe spowodowało również uszkodzenia wewnętrzne ziarna i istotny, w stosunków do kontroli, spadek wartości wszystkich badanych parametrów mechanicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top