RESEARCH PAPER
Effect of the method and term of foliar nutrition with urea solution and a multiple fertilizer on nitrogen and dry mass content in maize
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant and Soil Cultivation, University of Agriculture 45/46 Mazowiecka str., 60-623 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-05-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 65-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the present studies was to determine the method and dates of foliar nutrition of maize with urea and a multiple fertilizer on the nitrogen and dry mass content. The methods and dates of foliar nutrition with urea and a multiple fertilizer had a minor effect on the content of nitrogen and dry mass in whole plants in the maize vegetative period similarly stover, cobs and grain. A possible reasons for the occurrence of no change in the content of N and dry mass was a too low dose of nitrogen applied to the leaves in a form of an urea solution. Especially with respect to the nitrogen content, the absence of changes can be explained by a too early date of foliar nutrition both with urea and multiple fertilizer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu i terminu dolistnego dokarmiania kukurydzy roztworem mocznika i nawozem wieloskładnikowym na zawartość azotu i gromadzeniu suchej masy
kukurydza, dokarmianie dolistne, azot, mikroelementy
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu sposobów i terminów dolistnego stosowania mocznika i nawozu wieloskładnikowego na zawartość azotu i suchej masy. Sposoby i terminy stosowania dolistnego mocznika i nawozu wieloskładnikowego, w niewielkim stopniu wpływały na zawartość azotu i suchej masy w całych roślinach w okresie wegetacji kukurydzy jak również w słomie, kolbach i ziarnie. Prawdopodobnymi przyczynami nie wystąpienia zmian w zawartości azotu i suchej masy, była zbyt mała dawka azotu stosowanego dolistnie w postaci roztworu mocznika, a szczególnie odnośnie zawartości azotu, zbyt wczesne terminy dolistnej aplikacji zarówno mocznika jak i nawozu wieloskładnikowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top