RESEARCH PAPER
Effect of foliar application of mineral component in strawberry leaves
 
More details
Hide details
1
Department of Orchard Growing, University of Agriculture 58 Leszczyńskiego str., 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 209-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the period of 1995-1997, a study on the effect of mineral nutrition on the con-tent of mineral nutrients in leaves was carried out on two cultivars of strawberry plants. In most cases the treatment applied improved of plant nutrition. However, it was observed that foliar nutrition carried out in July (after harvest) contributed to a significant increase of Mg content in comparison to untreated plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dokarmiania dolistnego na zawartość składników mineralnych w liściach truskawki
truskawka, azot, potas, fosfor, magnez, wapń
W latach 1995-1997 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Akademii Rolniczej w Lublinie badano wpływ dokarmiania dolistnego na zawartość składników mineralnych w liściach roślin dwóch odmian truskawki. Dokarmianie dolistne powodowało na ogół poprawienie stanu odżywienia roślin. Niemniej, tylko w przypadku magnezu wykazano, że dokarmianie w lipcu, po zakończonych zbiorach, istotnie zwiększyło zawartość tego pierwiastka w liściach truskawki, w porównaniu do roślin kontrolnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top