RESEARCH PAPER
The fallow use effect of light soils on magnesium content
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-13
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 31-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies of podzolic soil formed from loose sand were carried out. Soil samples were taken from the humic horizon of arable soil and related to it fallow soil. The influence of the management on the content of some magnesium forms was examined. The statistical analysis did not show significant differences between compared soils in the content of magnesium forms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ odłogowania gleb lekkich na kształtowanie się zawartości magnezu
gleba lekka, gleba odłogowana, formy magnezu
Badania przeprowadzono na glebach bielicoziemnych wytworzonych z piasków luźnych. Próbki do analiz pobierano z poziomów próchnicznych gleb uprawnych i odłogowanych, znajdujących się w bliskim sąsiedztwie. W pracy badano wpływ sposobu użytkowania na zawartość magnezu całkowitego, przyswajalnego i wymiennego. Analiza statystyczna nie wykazała istotnego wpływu odłogowania na ilość tych form magnezu w badanych glebach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top