RESEARCH PAPER
PAH content in Lublin soils due to the urban roadway system
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-13
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 21-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environment create a serious health hazard. Transportation is one of the main PAH sources. PAHs are emitted by vehicles; they are transported to air and then to soils. In this research the soil from Lublin with a lot of traffic have been analysed. Quantitative determination was from 888,8 to 3791,5 µg/kg. The results indicate that contamination of the analysed soil is high. Soil samples have been analysed with HPLC-UV method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach miasta Lublina objętych wpływem zanieczyszczeń motoryzacyjnych
WWA, zanieczyszczenia gleb, HPLC-UV, analiza gleb
Obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środowisku stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jednym z ich głównych źródeł jest transport. Emitowane przez tą działalność WWA przedostają się do środowiska skażając powietrze, a w konsekwencji również gleby. W pracy poddano analizie gleby z Lublina podlegające intensywnemu oddziaływaniu transportu. Oznaczone zawartości WWA, w zależności od miejsca poboru próbek, wahały się od 888,8 µg/kg do 3791,5 µg/kg. Otrzymane wyniki wskazują, że poziom zanieczyszczenia analizowanych gleb jest wysoki. Próbki analizowano techniką HPLC z detekcją UV.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top