RESEARCH PAPER
Effect of fertilization and benzyladenin on the quality of lettuce leaves fresh and stored at a temperature of 5°C
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology, University of Agriculture, Akademicka 15 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 219-224
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil fertilization exerted a more profitable influence on lettuce quality as compared to foliar feeding. In lettuce after foliar fertilization a higher content of nitrates, about 5-times more nitrites and 7-times more phenols was found than in plants fertilized to soil. After 6 days storage a decreasing tendency in nitrates content was observed but the content was still higher than in lettuce fertilized to leaves. Nitrites content increased in the stored lettuce after soil fertilization. On the contrary, after storage lettuce after foliar feeding did not show the presence of NO2. Phenol content decreased in lettuce fertilized soil, particularly after benzyladenin spraying, but increased when foliar feeding was used applied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia i benzyloadeniny na jakość liści sałaty świeżej i przechowywanej w temperaturze 5°C
sałata, nawożenie, benzyloadenina, jakość
Nawożenie doglebowe wpływało korzystniej na jakość sałaty w porównaniu z nawożeniem stosowanym dolistnie. W sałacie nawożonej dolistnie stwierdzono bowiem zdecydowanie większą zawartość azotanów oraz około 5-krotnie więcej azotynów i 7-krotnie więcej fenoli w porównaniu do zawartości tych składników w roślinach nawożonych doglebowo. Po sześciu dniach przechowywania, w zawartości azotanów zaobserwowano tendencję spadkową, przy czym zdecydowanie więcej było ich w sałacie nawożonej dolistnie. Zawartość azotynów zwiększała się w przechowywanej sałacie żywionej doglebowo. Natomiast w liściach sałaty nawożonej dolistnie nie stwierdzono po przechowaniu obecności NO2. Zawartość fenoli zmniejszała się w liściach sałaty nawożonej doglebowo zwłaszcza opryskanej benzyloadeniną, zaś zwiększała się po zastosowaniu nawożenia dolistnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top