RESEARCH PAPER
Influence of beyond-root fertilization on the quality and quality of apple yield
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Agriculture, Leszczyńskiego 58 str., 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 225-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present research was conduced to investigate the influence of fertilization with Hortisol, Lif Calcio and Ca(NO3)2 on yielding. Furthermore, the effect of fertilization with Calcio EU on vitamin C content was measured. H has been discovered that plants fertilized with the above mentioned above calcium combinations had a greater concentration of calcium in fruit and leaves. After 5 months of storage, it was revealed that beyond-root fertilization affected neither fruit virility nor vitamin C and sugar content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego wapniem na plon i jakość owoców jabłoni
dokarmianie pozakorzeniowe, wapń, jakość owoców jabłoni
W przeprowadzonych badaniach wykazano istotny wpływ zastosowanego dokarmiania Hortsolem, Lif Calcio i Ca(NO3)2 na plonowanie, zaś Calcio EU na zawartość witaminy C w owocach jabłoni odmiany Šampion. Stwierdzono istotny wzrost koncentracji wapnia w owocach i liściach z roślin dokarmianych badanymi związkami wapnia. Po pięciu miesiącach przechowywania nic stwierdzono wpływu zastosowanego dokarmiania po zakorzeń i owego na jędrność owoców oraz zawartość w nich witaminy C i cukrów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top