RESEARCH PAPER
Effect of through-leayes nutrition on the content of some chosen components in the fleshroots of the red beet
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury Prawocheńskiego 21 str., 10-720 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 169-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present research concentrated on the effect of through-leaves nutrition of red beet on the content of dry matter, total sugars, L-ascorbic acid and nitrates. It was carried out in the Training-Experimental Garden of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn in the years 2001-2002. The research material comprised seven cultivars of red beet of domestic and foreign origin. The seeds were sown in mid-May and the harvest was collected on the turning of the second and third decade of September. The plants were fertilized through leaves with 0.1% and 0.2% water solution of Ekosol U. The plants were sprayed four times. The topdressing through leaves with 0.2% of Ekosol U solution had a favourable effect on the biological value of the flesh roots of the red beet expressed as the content of dry matter, total sugars and L-ascorbic acid.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia dolistnego na zawartość wybranych składników w korzeniach spichrzowych buraka ćwikłowego
burak ćwikłowy, nawożenie dolistne, składniki odżywcze
Badania nad wpływem dolistnego nawożenia buraka ćwikłowego na zawartość suchej masy, sumy cukrów, kwasu L-askorbinowego i azotanów przeprowadzono w latach 2001-2002 w Ogrodzie Dydaktyczno-Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obiekt badań stanowiło siedem odmian buraka ćwikłowego pochodzenia krajowego i zagranicznego. Nasiona buraka wysiewano w połowie maja, zbiór przeprowadzano na przełomie drugiej i trzeciej dekady września. W doświadczeniu zastosowano dolistne dokarmianie 0,1 i 0,2% wodnym roztworem Ekosolu U. Rośliny opryskiwano czterokrotnie. Nawożenie dolistne 0,2% roztworem Ekosolu U wpływało korzystnie na wartość biologiczną korzeni spichrzowych buraka ćwikłowego wyrażoną ilością suchej masy, cukrów ogółem i kwasu L-askorbinowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top