RESEARCH PAPER
Analysis of creep progress of red beet flesh tissue. Part II - Viscous creep
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 21-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents changes of rheological properties of red beet flesh tissue, determined by creep test. It was 900 second accept as time which viscous creep started on assumed test conditions. The five-element Lethersich model for describe of instantaneous modulus E, absolute viscosity η and apparent viscosity ηa value changes, was applied. It was found that tested material had rheological properties analogous to fluid with nonlinear characteristic.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza procesu pełzania tkanki miąższu buraka ćwikłowego. Część II - Płynięcie lepko sprężyste
pełzanie, model reologiczny, burak ćwikłowy
Badano zmiany właściwości reologicznych tkanki miąższu buraka ćwikłowego podczas testu pełzania. Stwierdzono, że dla przyjętych warunków realizacji testu faza płynięcia lepkiego pojawia się po upływie 900 sekund. Do opisu zmian wartości chwilowych modułów E oraz lepkości dynamicznych η i pozornej ηa najbardziej przydatnym jest pięcioelementowy model Lethersicha. Stwierdzono, że pod względem reologicznym badany materiał ma właściwości cieczy o charakterze nieliniowym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top