RESEARCH PAPER
Influence of a simultaneous application of chemical agents on the rate of Phytophthora infestans spreading on potato plants
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Specific Plant Breeding, University of Agriculture Akademicka 15 słr., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 157-168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study results presented have been based on a field experiment performed in .000-2002 under soil and weather conditions of the middle-east Poland. The experiment was carried out in a depended split-plot system with the following factors: varieties (Bila, Glada Danusia and Ania) and growth stimulators (Atonik, Insol. Atonik+Insol and control object) applied into leaves The test protective effect assessed as duration of plant vegetation was brought by a simultaneous application of the chemical agents studied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ łącznego stosowania agrochemikaliow na tempo szerzenia się Phytophthora infestans na roślinach ziemniaka
ziemniak, stymulatory wzrostu, odmiany, zaraza ziemniaka
Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2000-2002 w warunkach glebowo-klimatycznych środkowo-wschodnie j Polski. Eksperyment wykonano w układzie zależnym, split-plot, gdzie czynnikami były: odmiany (Bila, Glada, Danusia, Ania) i stymulatory wzrostu (Atonik, Insol, Atonik + Insol oraz obiekt kontrolny), które aplikowano dolistnie. Jednocześnie w obiektach ze stymulatorami wzrostu stosowano pełną ochronę przed Phytophthora infestans. Najlepszy efekt ochrony, w postaci przedłużenia wegetacji roślin, przyniosło łączne stosowanie agrochemikaliów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top