RESEARCH PAPER
Influence of the method plantation setting and foliage feeding on root yield and inulin content of common dandelion (Taraxacum officinale Web.)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Agriculture, 15 Akademicka str, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-14
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 331-337
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field studies were carried out in 2000-2002 on the lessive soil by means of a split-plot method in four replications on 10 m2 plots. The method of plantation setting direct (seed sowing or seedlings setting) was the first-order factor. Foliage feeding with two fertilizers (Ekolist S and Rolvit-B) was the second-order factor. On the basis of results achieved it was found that common dandelion cultivated from the seedlings gave a significantly higher root yield, but with lower inulin content than after sowing. Foliage feeding positively affected the root yield. Spraying with Ekolist S caused yield increase by 11%, and application of Rolvit-B by 18.5% as compared to control. Foliage feeding slightly modified the inulin content in raw material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu zakładania plantacji i dokarmiania dolistnego mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale Web.) na plon korzeni i zawartość inuliny
mniszek lekarski, dokarmianie dolistne, plon korzeni, zawartość inuliny, Taraxacum officinale Web
Badania polowe prowadzono w latach 2000-2002 na glebie płowej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego, metodą split-plot, w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 10 m2. Czynnikiem pierwszego rzędu był sposób zakładania plantacji (siew nasion wprost do gruntu i wysadzanie rozsady). Czynnikiem drugiego rzędu było dokarmianie dolistne dwoma nawozami (Ekolist S i Rolvit-B). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że mniszek uprawiany z rozsady daje istotnie większy plon korzeni, ale o mniejszej zawartości inuliny, niż z siewu wprost do gruntu. Dokarmianie dolistne wpłynęło korzystnie na plon korzeni. Ekolist S w formie oprysku roślin spowodował zwyżkę plonu o 11%, a Rolvit-B o 18,5% w stosunku do obiektu kontrolnego. Nawożenie dolistne natomiast w małym stopniu modyfikowało zawartość inuliny w surowcu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top