RESEARCH PAPER
Effect of chosen agrotechnical factors and variety properties on the force needed for pulling out sugar beet roots
 
More details
Hide details
1
Department of Farm Machinery, University of Agriculture, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
 
2
Department of Machine Theory and Automatics, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 50A, 20-280 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-20
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 7-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The values of force for pulling out sugar beet roots from soil has been measured. Two varieties of sugar beet have been tested under various conditions (soil type, kind of fertiliser). Sta-tistical analysis of results allowed to determine, that the value of force pulling out roots is characteristic of beet variety and depends mainly on soil conditions, organic fertilisation and density of roots per acre. Roots planted on loessial soil not fertilised with dung demand greater values of pulling out force. In case of the Janus variety (KHBC) the force required for pulling root out of the soil is by 11.9% greater than Octavia variety (Advanta).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych i cech odmianowych na sił y potrzebne do wyciągnięcia korzeni buraków cukrowych z gleby
buraki cukrowe, siła potrzebna do wyciągnięcia korzeni, warunki uprawowe, odmiany
Wyznaczono wielkości sił potrzebnych do wyciągnięcia niepodkopanych korzeni buraków cukrowych z gleby. Przebadano dwie odmiany buraków uprawianych w różnych warunkach (zróżnicowane gleby, nawożenie mineralne i organiczne). W oparciu o analizę statystyczną stwierdzono, że wartości sił koniecznych do wyciągnięcia korzeni są cechą odmianową i na ich wartość największy wpływ mają: warunki glebowe, nawożenie organiczne i obsada korzeni na hektar. Większej siły wymagało wyciągnięcie korzeni roślin uprawianych na glebach lesso-wych i nie nawożonych obornikiem. Do wyciągnięcia korzeni odmiany Janus (KHBC) trzeba o 11,9% większej siły niż do wyciągnięcia korzeni odmiany Octavia (Advanta).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top