RESEARCH PAPER
Impact of leaf-fertilizers on the in vitro growth and sporulation of selected, pathogenic Fusarium fungi
 
More details
Hide details
1
Zakład Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 107-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents reaction of pathogenic fungi: Fusarium culmorum, Fusarium solani. and Fusarium snlphureum to Insol 7, Tytanit, and Yeald to leaf fertilizers added to a solid culture medium. Based on the laboratory investigation it can be concluded that the growth and sporogenesis of fungi depended on the type and dose of fertilizers applied. Three fertilizing concentrates were tested, among them Yeald fertilizer administered at 1.0% and 0.3% doses, had the strongest effect on all three fungi.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawozów dolistnych na wzrost i zarodnikowanie wybranych grzybów patogenicznych z rodzaju Fusarium w warunkach in vitro
nawozy dolistne, wzrost grzybni, zarodnikowanie
Praca dotyczy reakcji grzybów chorobotwórczych: Fusariiim culmorum. F. solam i F. sulphureiim na dodatek do pożywki nawozów dolistnych – Insol 7, Tytanit, Yeald. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wzrost i zarodnikowanie grzybów zależy od rodzaju i dawki użytego nawozu. Z testowanych koncentratów nawozowych najsilniejsze działanie fungistatyczne w stosunku do wszystkich trzech analizowanych grzybów wykazał Yeald w dawce 1,0 i 0,3% zarówno w temperaturze 10, jak i 15°C.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top