RESEARCH PAPER
Effect of H+ and Al+3 on selected elements content and growth of wheat
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 229-236
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The plants of wheat grown in a nutrient solution at pH = 7 to their tillering stage were stressed at pH = 4 and at pH = 4 with different AI concentrations during 10 days. The root to upper pans of the plants ratio, ability of the plants to increase of pH of the stressing solutions and the content of Ca, Mg, Fe, Mn, K, P, AI and N in the plants showed the principal effect of aluminium and not pH on the growth and nutrition inhibition of the plant studied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ H+ i Al+3 na zawartość składników mineralnych oraz wzrost i rozwój pszenicy jarej
korzeń, pH, stres glinowy, mikro i makro elementy
Przedstawione wyniki dotyczą wpływu niskiego pH (pH = 4) i różnych stężeń glinu, na wzrost i rozwój pszenicy jarej Omega. Na podstawie stosunku suchej masy korzeni i części nadziemnych roślin uprawianych w warunkach optymalnego pH (pH = 7) do roślin poddanych stresowi, zdolności roślin do podwyższania pH oraz zawartości wybranych pierwiastków stwierdzono, że to przede wszystkim jony glinu wpłynęły na ograniczenie wzrostu i rozwoju badanej pszenicy. Są również głównym czynnikiem ograniczającym zawartość Ca, Mg i P w roślinie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top