RESEARCH PAPER
Physical properties of lentil seeds in bulk
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4,20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 181-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents results of research of physical properties of lentil seed in bulk. The investigation was made on two Polish varieties Anita and Tina. The following parameters were described according to seed's moisture content: density and porosity, angles of slippery and repose. The relaxation test was also made. The relaxation curve was interpreted according to two-elements Maxwell model. The coefficients of curve were detelj)line with numeric method and next the coefficients of the model were calculated. Investigations were made within the range of 9-24% m.c.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizyczne masy nasion soczewicy
soczewica, wilgotność, gęstość, porowatość, kąt zsypu, kąt usypu, relaksacja naprężeń
Praca zawiera wyniki badań wybranych właściwości fizycznych masy nasion Soczewicy. Do badań przyjęto dwie polskie odmiany: Anita i Tina. Wyznaczono masę tysiąca nasion, gęstość i porowatość masy nasion. Ponadto wyznaczono kąty zsypu i usypu oraz przeprowadzono relaksację naprężeń w masie nasion. Interpretację testu relaksacji przeprowadzono w oparciu o dwu-elementowy model maxwella. Metodą numeryczną wyznaczono współczynniki krzywej relaksacji, a następnie obliczono parametry mechaniczne modelu. Badania przeprowadzono w zakresie wilgotności nasion od 9 do 24%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top