RESEARCH PAPER
The estimation of the influence of chosen mixtures on limitation of breakage susceptibility of lentil pods
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 173-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In order to limitate lentil pod breaking susceptibility, five spraing mixtures were used: potatoe starch, wheat starch, amaranth starch, Spodnam and Reglone. Two polish varieties of lentil were treated: Tina and Anita. Pods were tested according to previously elaborated method, which allowed estimation of maximal force and energy needed to open a pod. The results obtained showed improvement of strenght characteristics of pods treated with Spodnam and potatoes starch. Other mixtures didn't show significantly.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu wybranych preparatów na ograniczenie podatności strąków soczewicy na pękanie
soczewica, strąki, podatność na pękanie, preparaty
Poszukując sposobu na ograniczenie pękania strąków soczewicy strat ilościowych nasion w czasie dojrzewania i zbioru, zastosowano oprysk roślin następującymi preparatami: skrobią ziemniaczaną, pszenną, amarantusową, Spodnamem i Reglone. Materiałem badawczym były polskie odmiany Tina i Anita. Stosując wcześniej opracowaną metodykę oceny podatności strąków na pękanie wyznaczono wartości siły oraz energii powodującej otwarcie strąka. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów stwierdzono dodatni wpływ Spodnamu i skrobi ziemniaczanej na ograniczenie pękania strąków. Pozostałe preparaty nie wpływały znacząco na poprawę tej cechy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top