Variability of soil water reserves under the bare soil and grassy surface in winter 2002/2003
 
More details
Hide details
1
Department of Agro-and Hydrometeorology, Institute of Environmental Development and Protection, University of Agriculture, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 13-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the base of daily soil moisture measurements using TDR method soil water reserves under the bare soil and grassy surface in winter 2002/2003 were calculated. The relations between chosen agrometeorological elements and soil water reserves were estimated using surface, layers and time differentiation. All the investigations were realised in the Agro- and Hydrometeorological Observatory of the Agricultural Academy of Wrocław.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność zasobów wodnych gleby pod powierzchnią nieporośniętą i trawiastą w okresie zimy 2002/2003
zasoby wodne gleby, zima, warstwa, przedziały czasowe
W pracy wykorzystano dobowe wartości zasobów wodnych sześciu warstw gleby pod powierzchnią nieporośniętą i pokrytą trawnikiem w okresie zimy 2002/2003, obliczone na podstawie codziennych pomiarów wilgotności gleby z zastosowaniem metody TDR. Wyznaczono związki między wybranymi czynnikami agrometeorologicznymi a zasobami wodnymi gleby w okresie zimy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie powierzchniowe, warstwowe i czasowe. Badania prowadzono na terenie Obserwatorium Agro - i Hydrometeorologicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Swojcu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top