Variability of soil water reserves under the bare soil and grassy surface in winter 2002/2003
 
More details
Hide details
1
Department of Agro-and Hydrometeorology, Institute of Environmental Development and Protection, University of Agriculture, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 13–19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the base of daily soil moisture measurements using TDR method soil water reserves under the bare soil and grassy surface in winter 2002/2003 were calculated. The relations between chosen agrometeorological elements and soil water reserves were estimated using surface, layers and time differentiation. All the investigations were realised in the Agro- and Hydrometeorological Observatory of the Agricultural Academy of Wrocław.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność zasobów wodnych gleby pod powierzchnią nieporośniętą i trawiastą w okresie zimy 2002/2003
zasoby wodne gleby, zima, warstwa, przedziały czasowe
W pracy wykorzystano dobowe wartości zasobów wodnych sześciu warstw gleby pod powierzchnią nieporośniętą i pokrytą trawnikiem w okresie zimy 2002/2003, obliczone na podstawie codziennych pomiarów wilgotności gleby z zastosowaniem metody TDR. Wyznaczono związki między wybranymi czynnikami agrometeorologicznymi a zasobami wodnymi gleby w okresie zimy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie powierzchniowe, warstwowe i czasowe. Badania prowadzono na terenie Obserwatorium Agro - i Hydrometeorologicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Swojcu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125