RESEARCH PAPER
Thermic and snow conditions of winters in Lublin (1960/61-1994/95)
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 71-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study analyses the degree of the thermic severity and snowiness of winters in Lublin during the period of 1960/61-1994/95. The data used come from the UMCS meteorological observatory in Lublin and include 35 winter seasons (December-March). The thermic severity and snowiness of winters were defined by using numerical indices proposed by Paczos. On the basis of the results obtained it can be said that the most severe winter of the period analysed was that of 1962/63 (WOz = 6.62) while the most snowy winter was that of 1969/70 (Wsn = 6.77). On the other hand, the mildest with regard to both severity and snowiness was the winter of 1988/89 (WOz = 0.82 and Wsn = 0.74).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki termiczne i śnieżne zim w Lublinie (1960/61-1994/95)
zima, ostrość termiczna zimy, śnieżność zimy
W pracy przedstawiono stopień ostrości termicznej i śnieżności zim w Lublinie w okresie 1960/61-1994/95. Wykorzystano w tym celu dane meteorologiczne z Obserwatorium Meteorologicznego UMCS w Lublinie z 35 sezonów zimowych (grudzień-marzec). Ostrość termiczną i śnieżność zim określono przy użyciu wskaźników liczbowych zaproponowanych przez Paczosa. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż w analizowanym okresie najostrzejszą była zima 1962/63 (WOz = 6,62), a najbardziej śnieżną zima ł969/70 (Wsn = 6,77). Natomiast najłagodniejszą, zarówno pod względem termicznym jak i śnieżnym, była zima 1988/89 (WOz = 0,82 i Wsn =0,74).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top