The effect of potassium fertilzation on growth, inflorescence, decorative value end chemical composition of celosia (celosia argantea var. cristata L.)
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
2
AR and MA w Radzyń Podlaski, str. Chomiczewskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 983-990
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was performed in order to examine the influence of potassium fertilization on growth and decorative value (number and size of flowers) of celosia (Celosia argantea var. cristata L.). It was conducted in a glasshouse, during the years 2002-2003. Obtained results indicate that potassium fertilizers as well as their doses affect neither the growth of celosia nor the size of its flowers. However, potassium fertilizers influence the chemical composition of the plants. Furthermore, it was proved that cultivar ’Chif Red’, because of its intensive color, can be used in fresh and also dry flower compositions. The material does not lose its color nor decorative value, and remains stable.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia potasem na wzrost, kwitnienie, walory dekoracyjne i skład chemiczny celozji (celosia argantea var. cristata L.)
celozja, nawożenie potasem, kwitnienie, walory dekoracyjne, skład chemiczny
Badania przeprowadzono w latach 2002-2003. Miały one na celu określenie wpływu zróżnicowanych nawozów potasowych jak i dawek potasu na wzrost, wielkość i liczbę kwiatostanów oraz skład chemiczny celozji grzebieniastej (Celosia argentea var. cristata L). Uzyskane wyniki wykazały, że zastosowane nawozy potasowe i dawki potasu nie miały istotnego wpływu na wysokość roślin, średnicę kwiatostanów celozji grzebieniastej, natomiast decydowały o składzie chemicznym roślin. Ponadto stwierdzono, że odmiana celozji ’Chif Red’ z uwagi na intensywną barwę doskonale nadaje się zarówno do kompozycji z roślin świeżych jak i suszonych. Materiał po wysuszeniu nie traci barwy i walorów dekoracyjnych, jest trwały.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top