Tolerance of tomato and cauliflower leaves for selected adjuvants
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Fertilization, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
2
Institute of Horticulture, ul. Konstytucji 3-Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 991-1001
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Phytotoxicity of 15 adjuvants dissolved in water was determined in the presented studies. The following adjuvants were tested on tomato and cauliflower leaves: Tween 80, Tryton x – 100, Sandovit, emulsified plant oil, mineral oil Atpol – in 0.05%, 0.10% and 0.25% concentrations, lignosuphonates, glycerol, saponin, carboxymethylcellulose, carboxymethylostarch in 0.25, 0.50 and 1.00% concentrations, and starch, molasses, vinasse, saccharose and polyvinyl alcohol in 0.50, 1.00 and 2.50% concentrations. The majority of the studied adjuvant water solutions showed an almost neutral reaction, except for the following solutions: lignosulphonates, saponin and vinasse which gave a slightly acid reaction. Besides glycerol in 1.00% concentration, the remaining adjuvants were not phytotoxic. Four selected adjuvants (lignosulphonates, saccharose, molasses and vinasse) were also investigated regarding their tolerance for foliar fertilization by solutions of Florogama “S”, Florogama “O”, Mixt–1 and Ekolist in differentiated (high) concentrations. A slight positive effect was shown only by the addition of saccharose which increased the phytotoxicity treshold for the solutions of Florogama “S”, Mixt–1 and Ekolist, while the presence of the tested adjuvants in the solution of Florogama “O” decreased their phytotoxic concentration and acted unfavourably.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tolerancja liści pomidora i kalafiora na wybrane adjuwanty
adjuwanty, fitotoksyczność, tolerancja roślin, nawożenie dolistne, pomidor, kalafior
W przeprowadzonych badaniach określono fitotoksyczność roztworów wodnych 15 adjuwantów. Na liściach pomidora i kalafiora testowano następujące adjuwanty: Tween 80, Tryton x – 100, Sandovit, olej roślinny emulgowany, olej mineralny Atpol – o stężeniach 0,05; 0,10; 0,25%, lignosulfonian, glicerynę, saponinę, karboksymetylocelulozę, karboksymetyloskrobię – o stężeniach 0,25; 0,50; 1,00%, oraz skrobię, melasę, wywar pomelasowy, sacharozę i alkohol poliwinylowy – o stężeniach 0,5; 1,0; 2,5%. Odczyn większości badanych wodnych roztworów adjuwantów był zbliżony do obojętnego. Wyjątek stanowiły roztwory lignosulfonianu, saponiny i wywaru pomelasowego, które wykazywały odczyn lekko kwaśny. Poza gliceryną w stężeniu 1,0%, pozostałe adjuwanty nie były fitotoksyczne. Badano także wpływ 4 wybranych adjuwantów (lignosulfomianu, sacharozy, melasy i wywaru pomelasowego) na tolerancję roślin na nawożenie dolistne roztworami Florogamy „S”, Florogamy „O”, Mixtu – 1 i Ekolistu o zróżnicowanych (wysokich) stężeniach. Niewielki pozytywny wpływ wykazał tylko dodatek sacharozy, podnosząc próg fitotoksyczności dla roztworów Florogamy „S”, Mixtu – 1 i Ekolistu, natomiast obecność testowych adjuwantów w roztworach „Florogamy „O” obniżała ich stężenie niefitotoksyczne, a więc działała niekorzystnie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top