RESEARCH PAPER
The bending test for mechanical strength estimation of apple tissue superficial layer
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 209-215
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mechanisation of horticulture production has subjected fruits to situations that often cause mechanical damage, mainly bruising. Apple quality at purchase and consumption is dependent of the mechanical damage absence and decay. In this case, mainly the superficial layer of apple flesh is deformed. So, the authors used to estimated mechanical properties of this tissue the bending test. Verification of this technique was made by used apples of Jive varieties: Gala, Gloster, Idared, Jonagold and Šampion.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Test zginania w ocenie mechanicznej odporności przypowierzchniowej warstwy tkanki jabłka
jabłka, uszkodzenia, właściwości mechaniczne, test zginania
Wraz ze wzrostem mechanizacji zbioru i obrotu owocami wyłonił się problem związany z ich uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia jabłek na skutek obicia są główną przyczyną obniżenia jakości świeżych owoców na rynku. Warstwa przypowierzchniowa miąższu jabłka podlega odkształceniu; dlatego też badanie jej wydaje się najbardziej celowe. Autorzy zastosowali do oceny właściwości mechanicznych przypowierzchniowej warstwy owoców test zginania belki. Weryfikację powyższej metody pomiaru przeprowadzono na przykładzie pięciu zimowych odmian jabłek: Gala, Gloster, Idared, Jonagold i Šampion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top