RESEARCH PAPER
Methodological aspects of cutting process of the sweet corn kernel
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
2
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 131-139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper some methodological aspects of the cut-off process of sweet corn kernel were presented. The study concerned on the relationship between shapes of knifes and the value of force and energy required for cutting of the kernels, as well as on the influence of cutter settings on the yield of corn obtained at processing. During the study, the moisture content of kernels was 7.2%. The shearing test of kernels was performed with the Instron machine 6022 using the knifes of different angle of keenness and wedge angle inclination. The study over the influence of the corn-cob conveyor rate and rotary speed of cutting head on the yield of cut-off corn were recorded using the special laboratory set equipped with the cutter. The results of study presented herein, showed that both angles of knife and rotary speed of cutting head had significant influence on the energy and cutting force, as well as on the yield of cut-off sweet corn.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej
kukurydza cukrowa, kolby, ziarno, proces cięcia, właściwości mechaniczne
W pracy przedstawiono niektóre metodyczne aspekty procesu pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej. Badania obejmowały zagadnienia dotyczące zależności między kształtem noży tnących a wielkością siły i energii cięcia oraz wpływu parametrów pracy obcinarki na ilość odcinanej masy ziarna. Badania prowadzono na kolbach kukurydzy, których ziarno posiadało wilgotność 73,2%. Testy ścinania ziarna przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 6022, stosując noże o różnych kątach ostrza oraz pochylenia krawędzi tnącej. Badania wpływu prędkości podawania kolb oraz prędkości kątowej głowicy tnącej na ilość oddzielanej masy ziarna od rdzeni kolb kukurydzy cukrowej realizowano na stanowisku badawczym, wyposażonym w obcinarkę do ziarna. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że kąt ostrza noża i prędkość głowicy tnącej mają decydujący wpływ na wartość siły i energii cięcia, a także na masę ziarna pozyskiwaną w trakcie odcinania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top