RESEARCH PAPER
Mechanical properties of apple skin and friction coefficient of gala apples stored at different temperatures
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Zakład Mechanizacji Rolnictwa, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 59-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Knowledge of the friction coefficient of apples on different surfaces is useful for the designing of handling equipment. On the other hand, tension strength of skin influences of the resistance of fruits to mechanical injuries such as: dents, cuts, and breakage of apple skin at all transport manners and sorting. The objectives of this paper were: to determine the mechanical properties of apple skin of fruits stored at different conditions and to study the influence of air humidity on friction coefficient of apple slides on different surfaces, frequently used in manufacture of horticulture equipment. Gala apples were used in both experiments on tension test of apple skin and linear sliding friction test. Thirty skin peels with cross section area 2 mm x 0.2 mm were cut out for tension tests. The skin samples were fixed to the cross-head of the Instron universal machine. The force and tension strength was determined for each sample of apple skin. The frictions tests were carried out in ten replications under constant force of 17 N at sliding speed of 4.17 mm s-1. The apples were hold in the water or in the air at relative humidity from 35 to 95%, before the tests. The modulus of elasticity indicated the weakest mechanical properties of skin for apples stored in refrigerated chamber at 2°C and the highest relative humidity. All conditions had significant effect on the static and dynamic coefficient of friction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne skórki oraz współczynnik tarcia jabłek odmiany gala przechowywanych w różnych temperaturach
jabłka, skórka, wytrzymałość na rozciąganie, współczynnik tarcia
Badanie współczynnika tarcia jabłek o różne powierzchnie może być wykorzystane przy projektowaniu urządzeń zmechanizowanej produkcji ogrodniczej. Z drugiej strony znajomość wytrzymałości na rozciąganie skórki jabłek może ograniczyć występowanie mechanicznych uszkodzeń takich, jak: nacięcia czy też przerwania skórki, powstające podczas sortowania, przeładunku i transportu owoców. Celem badań było wyznaczenie mechanicznych właściwości skórki jabłek przechowywanych w różnych warunkach oraz określenie wpływu wilgotności względnej powietrza na współczynnik tarcia jabłek o powierzchnie, najczęściej spotykane w urządzeniach ogrodniczych. Badania prowadzono na jabłkach odmiany Gala wykorzystując wycinki skórki do testu rozciągania oraz całe owoce do wyznaczania współczynnika tarcia o różne powierzchnie. Do każdej kombinacji testów rozciągania wycinano po 30 pasków skórki o przekroju poprzecznym 2 mm x 0,2 mm i rejestrowano dla każdej próbki wykres siła-przemieszczenie. Współczynnik tarcia wyznaczono w 10 powtórzeniach stosując stałą siłę docisku 17 N oraz prędkość przesuwu 4,17 mm·s-1. Test przeprowadzono na jabłkach kondycjonowanych przy wilgotności względnej powietrza od 35% do 95% oraz na owocach zanurzanych w wodzie. Jabłka przechowywane w temperaturze 2°C charakteryzują się skórką o najniższej wytrzymałości mechanicznej. Wilgotność względna powietrza i zanurzanie owoców w wodzie miało istotny wpływ na wartości współczynnika tarcia statycznego oraz dynamicznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top