Technological evaluation and chemical composition of rye grain of selected varieties cultivated by 3 consecutive years
 
More details
Hide details
1
Department of Carbohydrates Technology, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 265-276
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research concerned rye grain of 5 selected Polish rye varieties, harvested in 3 successive years. Technological evaluation and chemical composition of examined rye grain was determined. Technological properties and composition of the grain was determined mostly by conditions prevailed through the year of harvest. The influence of genetic origin (variety) was minor. Rye grain obtained from the 3rd year, when rainfall was the smallest, was of smallest dimensions, and rye wholemeal made from this grain was characterised by the highest protein and pentosan content and the lowest content of starch.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza towaroznawcza i skład chemiczny ziarna wybranych polskich odmian żyta, pochodzących z trzech kolejnych lat uprawy
odmiany populacyjne, ziarno żyta, analiza towaroznawcza, skład chemiczny
Przebadano ziarno 5 wybranych, populacyjnych, polskich odmian żyta uprawianych przez 3 lata. Wykonano analizę towaroznawczą ziarna oraz oznaczono skład chemiczny mąki całoziarnowej. Stwierdzono zależność właściwości ziarna oraz składu chemicznego mąki całoziarnowej głównie od roku uprawy zboża, a w znacznie mniejszym stopniu od odmiany. W trzecim roku uprawy, w którym wystąpiło najmniej opadów, żyto wszystkich odmian charakteryzowało się drobnym ziarnem, a mąka całoziarnowa największą zawartością białka i pentozanów, a najmniejszą skrobi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top