Study on changes in the plant tissue volume during rehydration
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 867-878
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A rehydration process of dried apple, parsley, carrot, potato and pumpkin was investigated. Volume, density and porosity changes during rehydration in water at room temperature were analysed. A relative increase in apple, pumpkin and parsley mass was faster than a relative increase in volume which also means water imbibition to material pores without a balanced volume increase. This influenced a density increase and significant porosity decrease during rehydration. For potato, water began to penetrate the material through its solid parts which caused swelling of biopolimers and a faster increase in volume than mass and density decreases. Water initially entered the solid parts on the carrot surface. This affected swelling, greater or balanced mass increase and density decrease. Water got into the material pores at later stages as then, the mass increase rate was lower than the volume increase rate and was reflected in an increase of density.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie zmian objętości suszonej tkanki roślinnej podczas rehydracji
suszona tkanka roślinna, skurcz, pęcznienie, gęstość, porowatość
W pracy badano proces rehydracji suszonego jabłka, pietruszki, marchwi, ziemniaka i dyni, analizując zmiany objętości, gęstości i porowatości suszonych materiałów podczas ich rehydracji w wodzie w temperaturze pokojowej. Względny przyrost masy dla jabłka, dyni i pietruszki jest szybszy niż względny przyrost objętości, co jest równoznaczne z wnikaniem wody do porów materiału bez równoważnego wzrostu objętości i wpływa na zwiększenie gęstości i znaczące obniżenie porowatości w czasie rehydracji. W przypadku ziemniaka woda w pierwszej kolejności penetruje materiał poprzez części stałe, powodując pęcznienie biopolimerów i szybszy wzrost objętości niż masy oraz zmniejszenie gęstości. W marchwi początkowo woda wnika do części stałych na powierzchni, powodując pęcznienie większe lub równoważne przyrostowi masy i zmniejszenie gęstości, a w późniejszych etapach wnika do porów materiału, ponieważ wtedy szybkość przyrostu masy jest mniejsza od szybkości przyrostu objętości, co prowadzi do wzrostu gęstości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top