Efficiency of some basic criteria of silver fir seeds separation
 
 
More details
Hide details
1
Department of Forest Works Mechanization, Faculty of Forestry, University of Agriculture, al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 857-866
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Silver fir belongs to the main tree forest species in Poland. Market demand for this species seeds is as high as about 17 ton per year. Seeds storage as well as new production technologies for the seedling material require a qualified sowing material. For the mechanical seed selection, knowledge about their fundamental physical parameters is indispensable. Relatively low vitality of the Silver seeds and small difference between physical properties of vital and dead seeds make an application of precise selection equipment and a multistage selection process necessary. Results of measurements of some basic selection features of the Silver fir seeds such as: weight, mass density, elasticity, geometric properties and critical speed have been presented in relation to theirs vitality. A method for increasing seedling germination capacity and determining the amount of vital seed losses when using a given selection criterion has also been described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność podstawowych kryteriów sortowania nasion jodły pospolitej
nasiona jadły, cechy rozdzielcze, separacja mechaniczna
Jodła pospolita należy do podstawowych gatunków lasotwórczych w Polsce. Aktualne roczne zapotrzebowanie na nasiona tego gatunku wynosi 17 ton. Zarówno przechowywanie nasion jak i nowoczesne technologie produkcji materiału sadzeniowego wymuszają produkcję kwalifikowanego materiału siewnego. Separacja mechaniczna nasion wymaga znajomości ich podstawowych parametrów fizycznych. Biologicznie mała żywotność nasion jodły wraz z niewielką różnicą pomiędzy cechami fizycznymi nasion żywotnych i nieżywotnych wymuszają użytkowanie precyzyjnych urządzeń sortowniczych oraz stosowanie separacji wieloetapowej. W pracy zaprezentowano wyniki pomiaru podstawowych cech rozdzielczych nasion jodły pospolitej, takich jak masa, gęstość, sprężystość, cechy geometryczne oraz prędkość krytyczna w odniesieniu do żywotności nasion. Podano też w jaki sposób można zwiększyć zdolność kiełkowania materiału siewnego i z jakimi stratami żywotnych nasion wiąże się zastosowanie danego kryterium sortowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top