RESEARCH PAPER
Physical aspects of the determination of apple firmness
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-24
 
 
Acta Agroph. 2002, (69), 3-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Apple quality is the most imported factor at purchase and this causes developing of different techniques for quality control. This study was concerned with physical characteristics of fruits evaluating their quality. The objectives were to review of several methods allowing on determination of physical values related to apple quality mostly to its firmness and to determine some physical properties related to fruit quality. The mechanical tests (compression, tension, penetration and bending) performed on apple flesh and skin using special equipment shown different behaviour of apple firmness and significance influence of storage on the mechanical properties. The elastic behaviour of fruit shown that fruit firmness decreased unequally for studied cultivars after storage. The determination of the apple mechanical resistance was presented and quantify of effect of temperature, duration of storage and variety were discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek
jabłko, pomiar jędrność, właściwości mechaniczne, jakość
Jakość jabłek staje się czynnikiem decydującym o możliwościach ich sprzedaży i w związku z tym doskonalone są techniki kontroli i sterowania jakością. Wiele cech jakościowych związanych jest z mechanicznymi właściwościami owoców. Praca omawia badania jakości owoców jak również czynniki kształtujące tę cechę, w szczególności: pomiary jędrności, urządzenia i metody pomiarowe; subiektywne metody oceny tekstury, obiektywne metody badania właściwości mechanicznych, a także fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek. W pracy analizowano właściwości mechaniczne jabłek, dzięki którym istnieje możliwość określenia stanu owoców i ich oceny jakościowej. Przedstawiono zastosowanie różnych metod badania właściwości mechanicznych jabłek: ściskanie miąższu, rozrywanie skórki, test penetracji oraz zginania. Porównano różne odmiany pod względem jędrności owoców oraz określenia wpływu czasu, warunków przechowywania i kolejnych lat badań na wytrzymałość mechaniczną jabłek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top