RESEARCH PAPER
The estimation of methane emission from natural sites of Łęczna-Włodawa Lake District
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Kraśnicka 102,20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 201-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine methane emission from natural, drained and renaturalized (by renewed waterlogging) sites of Łęczna-Włodawa Lake District. During the experiment, redox potential (Eh) and oxygen diffusion rate (ODR) were measured in soil and water. Gas samples from land and water surface were collected during measurements of the emission. The greatest emission of methane 9,30 g m–2 d–1, was detected from the lake surface with plants cover. The emission from soils was in the range 0.02-2.87 g m–2 d–1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozpoznanie emisji metanu z naturalnych siedlisk pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
emisja metanu. metanogeneza, torf
Celem pracy było wstępne określenie emisji metanu na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim z terenów naturalnych, osuszonych i poddanych renaturalizacji, przez powtórne nawodnienie. Zakres badań obejmował pomiary dynamiki potencjału oksydoredukcyjnego (Eh), i natężenia dyfuzji tlenu (ODR), wody i gleb oraz pomiary emisji gazów z powierzchni wody i gleb Emisję metanu oszacowano w zakresie: od 0,02 do 9,30 g m–2 d–1, przy czym najwyższą emisje odnotowano z powierzchni wód.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top