Physical properties of hydrogenic soils in the Narew National Park in aspect of their protection
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Soil and Land Surface Protection, Institute of Environmental Engineering and Environmental Protection, Białystok Technical University, Wiejska str. 45A, 15-351 Białystok
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 631–639
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In years 2000 � 2002 during the drought period the physical and retention properties of the peat, mud and peat-muck soils were studied. During the periods of the decreasing of soil moisture, the shrinkage phenomenon causes changes of soil properties. The decrease of soil moisture below the easily available for plants water level (pF=2.7) was observed in the top soil in the peat-muck soil. Proper moisture conditions for plant growth were observed in the peat and mud soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie właściwości fizycznych gleb hydrogenicznych Narwiańskiego Parku Narodowego w aspekcie ich ochrony
właściwości: fizyczne, zdolności retencyjne, gleby: torfowe, mułowe, torfowo-murszowe okresowo zabagniane
W latach 2000-2002 w okresach suszy prowadzono badania właściwości fizycznych i zdolności retencyjnych w glebach torfowych, mułowych i torfowo-murszowych okresowo zabagnianych. W okresach zmniejszania uwilgotnienia gleb, zjawisko kurczenia się gleb hydro- genicznych powoduje zmiany w ich właściwościach. Zmniejszenie wilgotności gleby poniżej granicy wody łatwo dostępnej dla roślin (pF=2,7) stwierdzono w warstwie powierzchniowej w glebie torfowo- murszowej okresowo zabagnianej. W glebach mułowych i torfowych występowały korzystne dla roślin warunki wilgotnościowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125